Aihearkisto: Yleinen

KUTSU: Seuran sääntömääräinen talvikokous 28. helmikuuta 2016 Seurantalolla

VUOSIKOKOUKSEN 2016 TYÖJÄRJESTYS

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Vahvistetaan osanottajaluettelo
 • äänioikeutettujen määrä
 • puheoikeutettujen jäsenten lukumäärä
 • vahvistetaan mahdollisesti muiden kuin jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa

 

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Esitellään ja käsitellään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta
 4. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös
 • esitellään tilinpäätös
 • esitellään toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta

 

 1. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 2. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajanvaali
 3. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
  • nykyisen johtokunnan kaikki jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä
  • erovuorossa ovat Julkunen Lauri, Toivanen Tuomo, Torvinen Pauli, Tuomainen Esko ja Ärväs Veijo
  • lisäksi sihteerin toimikausi päättyi 31.12.2015
 4. Toimitetaan kahden varsinaisen toiminnantarkastajan ja kahden varatarkastajan vaali
 5. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintakautta varten
 6. Käsitellään toimintavuoden talousarvio
 7. Määrätään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 • Johtokunnan esitys 60€ sisältäen seuran päivitetyn metsästysaluekartan syksylle 2016.

 

 

 1. Päätetään seuran toimi- ja luottamushenkilöiden palkkioiden määristä
 • Johtokunnan esitys toimihenkilöiden kulukorvausten maksimimääräksi edellisvuotisen suuruiset erät seuraavasti: Majavastaava 350 €, sihteeri 200 €, puheenjohtaja 100 € ja hirviporukan vetäjä 100€.
 1. Todetaan jäsenyydestä eronneet ja mahdollisesti erotetut jäsenet
 • Antero Louhelainen on ilmoittanut jäävänsä pois seuran toiminnasta.
 1. Käsitellään mahdolliset metsästyssääntöasiat
 2. Valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat jäsenineen
 • Hirvijaos
 • Kenneljaos
 • Huvijaos
 • Ammuntajaos
 • Maanvuokrausjaos

 

 1. Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä tarvittaviin edustustehtäviin

Johtokunnan esityksenä puheenjohtaja edustaa seuraa. RHY:n kokouksesta poissaolijoita edustavat valtakirjoin johtokunnan jäsenet. Valtakirjat kerätään kokouksen jälkeen.

 1. Piirijärjestöjen kokousedustajat ja piirikokouksissa esille nostettavat asiat
 • Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin kokoukset – ehdotetaan Erkki Kiiskistä
 • Suomen Kennelliiton Pohjois-Karjalan piirin kokoukset – ehdotetaan Seppo Pehkosta

 

 1. Tiedoksi uudet jäsenet ja koejäsenet

 

 • Johtokunta on hyväksynyt koejäsenet Lauri Kähkösen, Paavo Malisen, Hannu Toivasen, Matti Heikuran, Stefan Norrilan ja Jaakko Pesosen varsinaisiksi seuran jäseniksi.
 • Johtokunta on hyväksynyt koejäseniksi Santeri Niemisen, Harri Kähkösen ja Markku Toivasen.

 

 1. Talkooasiat
 • Seurantalon sisäkaton kunnostus, talousarviossa varattu 1500 e. Laudat kuivumassa, talkoot huhtikuun aikana, porukka jaetaan kahteen ryhmään, toinen maalaa ja toinen tekee uutta kattoa.
 • Puunkasaustalkoot Koivulan tilan mailta, ajankohta toukokuussa?
 • Kannatusmaksu talkootyön vastineeksi.

 

 1. Myyntihirvi
 • Johtokunta esittää, että tänä vuonna ei myydä hirveä, jos lupia saadaan alle 10.
 1. Hirvenmetsästyksen yhteiskaatolupa
 • Johtokunta ehdottaa hirven yhteiskaatolupa-anomusta Ahvenniemeen sekä Isoon ja Pieneen Ristisaareen Viensuun Riistaveikkojen kanssa.

 

 1. Muut mahdolliset asiat
 2. Kokouksen päättäminen

 

Vuosikokouksen päätöksiä

Vuosikokous pidettiin lauantaina 21.2.2015 Seurantalolla Seppo Kiiskisen johtamana 24 osanottajan voimin. Kokous hyväksyi vuoden 2014 toiminnan ja taloudenpidon sekä johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion kuluvalle vuodelle. Yksityiskohtaiset kokousmateriaalit löytyvät seuran jäsensivuilta pöytäkirjan kera.
Seuran puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Veijo Ärvas. Erovuorossa ollut Kaarlo Kiiskinen valittiin uudelleen johtokuntaan seuraavan 2 vuoden jaksolle. Erovuorossa ollut Simo Saastamoinen jatkaa esteestä huolimatta johtokunnassa kesäkokoukseen, johon mennessä seuralle etsitään hänet korvaava henkilö.
Huvijaosta johtaa Seppo Kiiskinen kokouksessa nimetyn porukan kanssa, hirvijaosta Veijo Ärvas ja kenneljaosta Seppo Pehkonen. Maanvuokrausta johtaa Pauli Torvinen. Toiminnantarkastajiksi valittiin edellisvuoden tapaan Antti Toivanen ja Eero Kiiskinen. Petoyhdysmiehinä toimivat Ari Keronen ja Seppo Pehkonen.
Päätettiin, että Erkki Kiiskinen edustaa seuraa Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin kokouksissa seuran valtakirjalla. Seppo Pehkonen valtuutettiin osallistumaan Suomen Kennelliiton Pohjois-Karjalan piirin kokoukseen seuran edustajana.
Seuran puheenjohtaja luovutti seuran ansiokirjan kokousta johtaneelle Seppo Kiiskiselle. Myös kokouksesta poissa olleelle Antti Toivaselle luovutetaan vastaava tunnustus.
Jäsenmaksuksi jäsenille ja koejäsenille päätettiin 60 € sisältäen metsästysvuokra-alueiden kartan metsästysvuodelle 2015. Liittymismaksu 300 euroa laskutetaan erikseen koejäsenyyden jälkeen varsinaiseksi jäseneksi siirryttäessä. Vapaaehtoinen talkoomaksu (omantunnon mukaan esim. 30 €) on edelleen voimassa aiemmin päätetyn mukaisesti.

Tulevia tapahtumia:
Seurantalon talkoot touko-kesäkuun tienoolla (tarkempi kutsu tekstiviestillä)
Kesätapahtuma Seurantalolla lauantaina 25. heinäkuuta
Seuran sääntömääräinen kesäkokous lauantaina 8.8.2015 klo 15.00 Seurantalolla
Hirvijahti alkaa lauantaina 10.10.2015 klo 7.00 ja jahti jatkuu arkena koululaisten syysloman vkon 42.

Ohessa jäsenmaksuun tarvittavat tiedot. Suoritathan maksusi toukokuun loppuun mennessä, mieluummin vaikka heti, jottei se unohdu.

Jäsenmaksu 60 € (laita viestikenttään oma nimesi). Maksu seuran tilille:

Tilinumero IBAN FI16 5343 0720 0926 05
BIC OKOYFIHH

t.sihteeri.

 

 

hirvikokouksen päätöksiä

Hirviporukan vetäjä Veijo Ärvas avasi kokouksen klo 12.00. Kokouksessa ilmoittautui porukkaan 43 jäsentä. Porukkaan voi vielä ilmoittautua jahdin aloitusaamuun 11. lokakuuta saakka Veijolle.

Päätettiin jatkaa lihankäsittelyä aiempaan tapaan Seurantalolla.

Päätettiin hirviporukan osallistumismaksuksi 40 euroa. Maksun voi maksaa pankkiin (kuitti aloituspäivään mukaan). Muutoin maksu kerätään jahdin aloituksen yhteydessä. Päätettiin, että seuran jäsen voi osallistua jahtiin ilman lihaosuutta ampujana. Todettiin viesti riistapäälliköltä, että hirviverotuksen tulisi painottua vasoihin ja naaraisiin.

Valittiin edellisvuotiset varajohtajat myös syksylle 2014 eli Seppo Pehkonen, Tapani Oravalahti, Lauri Julkunen, Tuomo Toivanen ja Arto Heikura.

Jahti aloitetaan lauantaina 11. lokakuuta klo 7 yleiskokouksessa päätetyn mukaisesti. Ensimmäinen viikko jahdataan kokonaisuudessaan ja siitä eteenpäin viikonloppuisin.
Ensimmäisen viikon lihanjakoon osallistuvat kaikki ja loppujaksoon ne, jotka osallistuvat jahtiin ensimmäisen viikon jälkeen. Johtaja päättää ensimmäisen viikon jälkeen tarkemmin seuraavan viikon jahdista tilanteen mukaan.

Keppimiehet huolehtivat aamukahvit jahtiin sopivasti vuorotellen.
Varmistetaan oranssit vaatteet ampujille nykyisten säännösten mukaisesti.

Karttoja saa Pauli Torviselta ja Esko Tuomaiselta 10 € kappalehintaan.
Karttojen värikoodit vihertävä/ruskea on kaikelle riistalle ja punainen on vain hirvelle.

Päätettiin pitää peijaiset 18. lokakuuta lauantaina klo 18.00 eli viikko jahdin aloituksesta, jotta pitkän matkan osallistujat voivat osallistua myös peijaisiin.  Arja Tuomainen vastaa peijaisjärjestelyistä apunaan apuna Mona, Helena ja hirviporukan keppimiehet. Peijaisiin otetaan peijaislihat ja arpajaislihat 10 kpl a 1 kg yhdestä vasasta. Teetetään 4 kappaletta lihakukkoja. Antti T. savustaa arpajaisiin lohta 4 filettä.

Muistiin kirjasi sihteeri.

 

Seuran kesäkokouksen päätöksiä

Seuran kesäkokous pidettiin seurantalolla 3. elokuuta helteisessä säässä. Kokoukseen osallistui 33 seuralaista.

Seuran puheenjohtaja Veijo Ärväs avasi kokouksen klo 15.00 kertoen alkukesän seuran toiminnasta mm. seuran talon kehittämisestä ja heinäkuun tansseista. Ukkonen oli edellisviikolla rikkonut laitteita seurantalolta ja näitä korjaillaan lähiaikoina.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Veijo Ärväs ja sihteeriksi Simo Saastamoinen. Seppo Pehkonen ja Lauri Julkunen valittiin hoitamaan pöytäkirjan tarkistamiset ja ääntenlaskut.

Todettiin, että Lassi Mitrunen erosi pyynnöstään seuran jäsenyydestä heinäkuussa.

Vieraskortiksi päätettiin 10€ / vuorokausi / hlö seuran jäsenen seurueessa. Vieraskorttien määrää ei rajoiteta.

Saaliskiintiöiksi päätettiin:  Jänis ja pyy ei rajoitusta, yksi metso ja 7 teertä – teeren osalta äänestettiin kiintiöstä. Majava, metsäkauris ja villisika ovat metsästettävissä, ilves ja karhu metsästetään erillisenä porukkana. Vieraiden saalis kuluttaa isännän kiintiötä.

Rauhoituksista sovittiin seuraavaa: Koppelo rauhoitetaan. Erillisiä rauhoitusalueita ei määritellä, koska seuran alueen sisällä on runsaasti alueita, joille ei ole vuokrattu pienriistan metsästysoikeutta.

Koejäsenet Lauri Kähkönen, Paavo Malinen, Hannu Toivanen, Matti Heikura ja Stefan Norrila esittäytyvät seuran jäsenistölle.

Todettiin, että seura sai 9 hirven pyyntilupaa. Hirvijahti alkaa 11. lokakuuta talvikokouksen päätöksen mukaisesti. Hirvikokouksen kokouspäiväksi sovittiin lauantai 20.9. klo 12.00 Seurantalolle.

Erkki Kiiskinen piti lyhyesti puheenvuoron hirvitilanteesta metsänomistajien näkökulmasta sekä lahjoitti metsien puolesta työryhmän hirvensarvimerkin seuran jäsenistä hirvijahdin vetäjälle Veijo Ärväkselle sekä koiramiehille Seppo Pehkoselle, Tapani Oravalahdelle sekä Tuomo Toivaselle.

Pauli Torvinen esitteli nettikarttasovelluksen tilanteen. Sopimukset on päivitetty sovellukseen ja sieltä löytyy sekä hirvi- että ”kaiken riistan”-sopimukset. Päätettiin hankkia seuralle 50 kpl karttoja päivitetyin vuokrasopimustiedoin. Seura myy karttoja jäsenille 20 € per kartta. Karttoja saa Pauli Torviselta ja Esko Tuomaiselta.

Ari Keronen esitteli lyhyesti hirviteurastamokonseptin, jonka hän on parin viime vuoden aikana kehittänyt. Lisäksi Ari suorittaa parhaillaan lihanjalostajan loppututkintoa. Teurastamo sijaitsee Pankakoskella ja tila on elintarviketila, joka täyttää lihanjalostuksen hygieniakriteerit. Sovittiin, että hirviporukan kokouksessa päätetään järjestelyt kuluvan syksyn osalta.

Todettiin, että pitkät haukkukokeet ovat nousseet keskusteluun maanomistajien ja seuran jäsenten keskuudessa. Haukkukokeista todettiin, että maastohakemuksia on tehty 3 hirvenhaukkukokeelle, 1 ajokoirakokeelle ja 1 pystykorvakokeelle. Maanomistajien palautteen takia päätettiin, ettei seuran ulkopuolisille jäsenille järjestetä pitkiä hakkukokeita, vaan ne ovat mahdollisia ainoastaan jäsenille.

t. sihteeri

KUTSU SEURAN KESÄKOKOUKSEEN SUNNUNTAINA 3. ELOKUUTA KLO 15

Seuran kesäkokous järjestetään elokuun ensimmäisen viikonlopun sunnuntaina seurantalolla.
Asialistalla on sääntömääräiset kesäkokousasiat.

Johtokunta viimeisteli lopullisen kokouksen asialistan 22.7. kokouksessaan seuraavaksi:

1. seuran puheenjohtaja avaa kokouksen
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. vahvistetaan osanottajaluettelo
a. erikseen ääni- ja puheoikeutettujen jäsenten lukumäärät,
b. vahvistetaan mahdollisesti muiden kuin jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
7. todetaan jäsenyydestä luopuneet ja mahdollisesti erotetut jäsenet
8. todetaan jäsen- ja muut maksuvelvollisuutensa laiminlyöneet jäsenet
9. päätetään seuran jäsenten vieraiden oikeudesta metsästää seuran metsästysalueella
Johtokunnan esitys: Vieraskortti 10€ / vuorokausi / hlö seuran jäsenen seurueessa. Vieraskorttien määrää ei rajoiteta.
10. päätetään seuran jäsenten ja heidän vieraidensa saaliskiintiöistä
Johtokunnan esitys: Jänis ja pyy ei rajoitusta, yksi metso ja 7 teertä. Majava, metsäkauris ja villisika ovat metsästettävissä, ilves ja karhu metsästetään erillisenä porukkana. Vieraiden saalis kuluttaa isännän kiintiötä.
11. päätetään metsästyskauden metsästyssäännöistä
Johtokunnan esitys: Metsästyslaki ja hyvät tavat.

12. päätetään rauhoitusalueista, lajikohtaisista rauhoituksista ja rajoituksista sekä muista mahdollisesti tarvittavista suojelutoimista
Johtokunnan esitys: Koppelo rauhoitetaan. Erillisiä rauhoitusalueita ei määritellä, koska seuran alueen sisällä on runsaasti alueita, joille ei ole vuokrattu pienriistan metsästysoikeutta.
13. Hirvijahdin teurastusjärjestelyt tulevalla jahtikaudella
14. Tiedotusasiat
a. Uusien (koe)jäsenten esittely
b. Hirvilupatilanne
c. Nettikarttasovelluksen päivitystilanne
d. Muut tiedotus- / keskusteluasiat

15. Kokouksen päättäminen

terveisin sihteeri.

Karaoketanssit seurantalolla lauantaina 19. heinäkuuta

Seurantalolla järjestetään viimevuotiseen malliin karaoketanssit la 19.7 klo 20 alkaen seuran huvijaoston (Seppo Kiiskinen) toimesta.
Karaoken ohessa tarjolla on mm. virvokkeita ja lettuja.

Tervetuloa joukolla mukaan nauttimaan maisemasta, musiikista ja hyvästä seurasta.

Sepon puolesta sihteeri.

Vuosikokouksen 2014 ja johtokunnan järjestäytymiskokouksen päätöksiä

Vuosikokous pidettiin lauantaina 15.2.2014 Seurantalolla Erkki Kiiskisen johtamana 24 osanottajan voimin. Kokous hyväksyi vuoden 2013 toiminnan ja taloudenpidon sekä johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion kuluvalle vuodelle.  Yksityiskohtaiset kokousmateriaalit löytyvät seuran nettisivuilta alustavan pöytäkirjan kera.

Seuran puheenjohtajaksi valittiin toimintavuodelle 2013 Veijo Ärvas. Erovuorossa olleet Tuomo Toivanen ja Lauri Julkunen valittiin uudelleen johtokuntaan seuraavan 2 vuoden jaksolle. Pauli Torvinen ja Esko Tuomainen valittiin johtokunnan työstä irtaantuvien Seppo ja Risto Kiiskisen tilalle.  Edellisvuonna valitut Kaarlo Kiiskinen ja Simo Saastamoinen jatkavat johtokunnassa myös toimintakauden 2014.

Maanvuokraus- ja huvijaosta johtaa Seppo Kiiskinen, hirvijaosta Veijo Ärvas ja kenneljaosta Ari Keronen. Toiminnantarkastajiksi valittiin edellisvuoden tapaan Antti Toivanen ja Eero Kiiskinen. Petoyhdysmiehinä toimivat Ari Keronen ja Seppo Pehkonen.

Seuralle valittujen toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät vastuunkantajia -sivulta.

Päätettiin, että Erkki Kiiskinen edustaa seuraa Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin kokouksissa seuran valtakirjalla. Ari Keronen valtuutettiin osallistumaan Suomen Kennelliiton Pohjois-Karjalan piirin kokoukseen seuran edustajana.

Hirvilupien osalta talvikokous linjasi haettavaksi minimissään 10 lupaa, jota myös päätettiin hakea vuosikokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä johtokunnan järjestäytymiskokouksessa.  Johtokunnan kokouksessa hyväksyttiin varsinaisiksi jäseniksi koejäsenet Tomi Meriläinen ja Arja Tuomainen sekä uusiksi koejäseniksi Jaakko Pesonen ja Lauri Kähkönen.

Jäsenmaksuksi jäsenille ja koejäsenille päätettiin edellisvuoden mukaisesti 50 €. Liittymismaksu 300 euroa laskutetaan erikseen koejäsenyyden jälkeen varsinaiseksi jäseneksi siirryttäessä. Suoritathan maksusi toukokuun loppuun mennessä, mieluummin vaikka heti, jottei se unohdu. Seuran pankkiyhteystiedot ovat seuraavat:

Tilinumero IBAN FI16 5343 0720 0926 05
BIC OKOYFIHH

 

Tulevia tapahtumia:

Seurantalon talkoot kesäkuun alkupuolella (tarkempi kutsu tekstiviestillä)

Kesätapahtuma Seurantalolla heinäkuussa

Seuran sääntömääräinen kesäkokous sunnuntaina 3.8.2014 klo 15.00 Seurantalolla

Hirvijahti alkaa lauantaina 11.10.2014 klo 7.00.

 t. sihteeri.