Aihearkisto: Luokittelematon

Vuosikokouskutsu

Seuran jäsenet kutsutaan seuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka järjestetään seurantalolla helmikuun 15 päivä klo 15.00. Asialistalla sääntömääräiset vuosikokousasiat, maanvuokraukseen liittyvää asiaa sekä hirvitilannnekatsaus.

Kokouksessa käsiteltävää materiaalia löytyy jäsensivulta.

Johtokunnan puolesta sihteeri.

Kesäkokouksen päätökset

Puheenjohtaja avasi kesäkokouksen kerraten lyhyesti kevään hirvilupien hakemiseen liittyvät taustat, maisematanssien järjestelyt sekä ajatukset seurantalon kehittämiseksi. Puheenjohtaja totesi luvatun kahden vuoden pestin olevan nyt päättymässä ja toivoi jäsenistön pohtivan sopivaa kehittämishenkistä uutta puheenjohtajaa talvikokouksen valittavaksi.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Seppo Kiiskinen ja sihteeriksi Simo Saastamoinen. Kokouksessa oli 28 seuran jäsentä läsnä.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Keronen ja Seppo Pehkonen.

Todettiin seuran jäsenmääräksi yhteensä 75 jäsentä ja koejäsentä.

Päätettiin vieraiden oikeudesta metsästää seuran alueella siten, että vieraskortti maksaa 10€ / vuorokausi / hlö seuran jäsenen seurueessa. Vieraskorttien määrää ei rajoiteta. Lisäksi päätettiin, että haukkukokeisiin osallistujat maksavat myös vierasmaksun ja alaikäiset lapset voivat metsästää valvojansa mukana ilman vieraskorttimaksua (valvojan oltava jäsen tai valvoja metsästää vieraskortilla).

Kiintiöiksi päätettiin: Jänis ja pyy ei rajoitusta, yksi metso ja viisi teertä. Majava, metsäkauris ja villisika ovat metsästettävissä, ilves ja karhu metsästetään erillisenä porukkana. Vieraiden saalis kuluttaa isännän kiintiötä. Koppelo rauhoitetaan. Erillisiä rauhoitusalueita ei määritellä, koska seuran alueen sisällä on runsaasti alueita, joille ei ole vuokrattu pienriistan metsästysoikeutta.

Koska seuran talkootyöt kohdistuvat pienelle joukolle seuran jäseniä, johtokunnalle oli esitetty 30 € talkoomaksun käyttöönottoa siten, että maksulla voisi ”suorittaa” n. 4 tuntia vastaavan talkootyöpanoksen seuralle. Päätettiin, että 30 euron talkoomaksu vapaaehtoiselta pohjalta korvaa yhden talkoopäivän seuran jäsenen osalta.

Uudet koejäsenet Tomi Meriläinen ja Arja Tuomainen esittäytyivät seuran jäsenistölle kokouksessa.

Hirvilupien osalta todettiin, että seura sai hakemansa 8 lupaa Lieksan RHY:n puoltamana. Todettiin prosessin menneen nyt jouhevasti.

Tainionvaaran ampumarata tarvitsee rahoitusta lyijyjätteen keräämistä varten. Rata on lähestynyt paikallisia metsästysseuroja ehdotuksella 5 euron jäsenkohtaisesta ampumaratamaksusta. Asiaan palattaneen ensivuoden puolella.

Seuran puheenjohtaja ja majavastaava vaihtuvat ensivuonna eivätkä nykyiset henkilöt jatka ensi vuonna tehtävissään. Täten jäsenistön tulee pohtia sopivat korvaavat henkilöt talvikokouksen valittaviksi.

Pöytäkirja löytyy jäsensivuilta.

t sihteeri.

Seuran vuosikokouksen päätöksiä

Seuran vuosikokous pidettiin helmikuun 23. päivänä Seurantalolla 24 jäsenen voimin. Puhetta johti Erkki Kiiskinen ja kokouksen sihteeriksi valittiin Simo Saastamoinen.

Käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat tiivistettynä seuraavasti:

Esteltiin toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto toimintavuodelta 2012 ja päätettiin hyväksyä tilit, vahvistaa tilinpäätös sekä myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. Toimintavuoden 2012 tilinpäätösmateriaalit ovat nähtävissä Jäsensivuilla.

Seppo Kiiskinen valittiin seuran puheenjohtajaksi ja johtokunnan erovuoroiset jäsenet Kaarlo Kiiskinen ja Simo Saastamoinen valittiin jatkamaan edelleen johtokunnassa. Toiminnantarkastajiksi valittiin Antti Toivanen ja Eero Kiiskinen sekä varalle Martti Louhelainen ja Paavo Kotilainen.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintavuodelle 2013, myös nämä dokumentit ovat nähtävillä Jäsensivuilla.

Päätettiin pitää jäsenmaksut entisellään eli 50 € jäsenmaksuksi ja 300 € liittymismaksuksi.

Einari Vottonen on ilmoittautunut irtaantuvansa seuran toiminnasta korkean ikänsä vuoksi. Seuran vuosikokous päätti kiittää Einaria seuran hyväksi tehdystä työstä.

Jaosten osalta päätettiin seuraavaa:

Veijo Ärväs valittiin hirvijaoston vetäjäksi.
Ari Keronen valittiin kenneljaoston vetäjäksi.
Seppo Kiiskinen valittiin jaoston vetäjäksi.
Esko Nykänen valittiin jaoston vetäjäksi.
Maanvuokrausjaoksen osalta valittiin Pertti Kiiskinen vetäjäksi sekä Seppo, Kaarlo ja Erkki Kiiskinen hänen aisaparikseen.

Käsiteltiin Risto Kiiskisen laatima Seurantalon työsuunnitelma, joka hyväksyttiin toimeenpantavaksi Riston johdolla.

Päätettiin valtuuttaa Pertti Kiiskinen ja Erkki Kiiskinen osallistumaan seuran edustajina Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin kokoukseen. Ari Keronen valtuuttiin osallistumaan Suomen Kennelliiton Pohjois-Karjalan piirin kokoukseen, mikäli jäsenyys tulee voimaan ennen kokousta.

Hyväksyttiin jahtipaikat.fi nettikarttasovelluksen käyttöönotto seuran jäsenistölle maanvuokrauksen ja metsästyksen helpottamiseksi.
Hyväksyttiin Seurantalon varavuodehankinnoissa eteneminen, jotta tilan käyttö myös yöpymisiin mahdollistuu paremmin.

Seppo kertoi hirvien lentolaskentahankkeen taustat. Päätettiin osallistua laskentaan.

Hirvijahdin aloituspäiväksi sovittiin 12.10.2013 klo 7.00.

Kokouspöytäkirja löytyy Jäsensivuilta kokonaisuudessaan.

t.sihteeri.