Seuran kesäkokouksen päätöksiä

Seuran kesäkokous pidettiin seurantalolla 3. elokuuta helteisessä säässä. Kokoukseen osallistui 33 seuralaista.

Seuran puheenjohtaja Veijo Ärväs avasi kokouksen klo 15.00 kertoen alkukesän seuran toiminnasta mm. seuran talon kehittämisestä ja heinäkuun tansseista. Ukkonen oli edellisviikolla rikkonut laitteita seurantalolta ja näitä korjaillaan lähiaikoina.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Veijo Ärväs ja sihteeriksi Simo Saastamoinen. Seppo Pehkonen ja Lauri Julkunen valittiin hoitamaan pöytäkirjan tarkistamiset ja ääntenlaskut.

Todettiin, että Lassi Mitrunen erosi pyynnöstään seuran jäsenyydestä heinäkuussa.

Vieraskortiksi päätettiin 10€ / vuorokausi / hlö seuran jäsenen seurueessa. Vieraskorttien määrää ei rajoiteta.

Saaliskiintiöiksi päätettiin:  Jänis ja pyy ei rajoitusta, yksi metso ja 7 teertä – teeren osalta äänestettiin kiintiöstä. Majava, metsäkauris ja villisika ovat metsästettävissä, ilves ja karhu metsästetään erillisenä porukkana. Vieraiden saalis kuluttaa isännän kiintiötä.

Rauhoituksista sovittiin seuraavaa: Koppelo rauhoitetaan. Erillisiä rauhoitusalueita ei määritellä, koska seuran alueen sisällä on runsaasti alueita, joille ei ole vuokrattu pienriistan metsästysoikeutta.

Koejäsenet Lauri Kähkönen, Paavo Malinen, Hannu Toivanen, Matti Heikura ja Stefan Norrila esittäytyvät seuran jäsenistölle.

Todettiin, että seura sai 9 hirven pyyntilupaa. Hirvijahti alkaa 11. lokakuuta talvikokouksen päätöksen mukaisesti. Hirvikokouksen kokouspäiväksi sovittiin lauantai 20.9. klo 12.00 Seurantalolle.

Erkki Kiiskinen piti lyhyesti puheenvuoron hirvitilanteesta metsänomistajien näkökulmasta sekä lahjoitti metsien puolesta työryhmän hirvensarvimerkin seuran jäsenistä hirvijahdin vetäjälle Veijo Ärväkselle sekä koiramiehille Seppo Pehkoselle, Tapani Oravalahdelle sekä Tuomo Toivaselle.

Pauli Torvinen esitteli nettikarttasovelluksen tilanteen. Sopimukset on päivitetty sovellukseen ja sieltä löytyy sekä hirvi- että ”kaiken riistan”-sopimukset. Päätettiin hankkia seuralle 50 kpl karttoja päivitetyin vuokrasopimustiedoin. Seura myy karttoja jäsenille 20 € per kartta. Karttoja saa Pauli Torviselta ja Esko Tuomaiselta.

Ari Keronen esitteli lyhyesti hirviteurastamokonseptin, jonka hän on parin viime vuoden aikana kehittänyt. Lisäksi Ari suorittaa parhaillaan lihanjalostajan loppututkintoa. Teurastamo sijaitsee Pankakoskella ja tila on elintarviketila, joka täyttää lihanjalostuksen hygieniakriteerit. Sovittiin, että hirviporukan kokouksessa päätetään järjestelyt kuluvan syksyn osalta.

Todettiin, että pitkät haukkukokeet ovat nousseet keskusteluun maanomistajien ja seuran jäsenten keskuudessa. Haukkukokeista todettiin, että maastohakemuksia on tehty 3 hirvenhaukkukokeelle, 1 ajokoirakokeelle ja 1 pystykorvakokeelle. Maanomistajien palautteen takia päätettiin, ettei seuran ulkopuolisille jäsenille järjestetä pitkiä hakkukokeita, vaan ne ovat mahdollisia ainoastaan jäsenille.

t. sihteeri