Arkistot kuukauden mukaan: heinäkuu 2014

KUTSU SEURAN KESÄKOKOUKSEEN SUNNUNTAINA 3. ELOKUUTA KLO 15

Seuran kesäkokous järjestetään elokuun ensimmäisen viikonlopun sunnuntaina seurantalolla.
Asialistalla on sääntömääräiset kesäkokousasiat.

Johtokunta viimeisteli lopullisen kokouksen asialistan 22.7. kokouksessaan seuraavaksi:

1. seuran puheenjohtaja avaa kokouksen
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. vahvistetaan osanottajaluettelo
a. erikseen ääni- ja puheoikeutettujen jäsenten lukumäärät,
b. vahvistetaan mahdollisesti muiden kuin jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
7. todetaan jäsenyydestä luopuneet ja mahdollisesti erotetut jäsenet
8. todetaan jäsen- ja muut maksuvelvollisuutensa laiminlyöneet jäsenet
9. päätetään seuran jäsenten vieraiden oikeudesta metsästää seuran metsästysalueella
Johtokunnan esitys: Vieraskortti 10€ / vuorokausi / hlö seuran jäsenen seurueessa. Vieraskorttien määrää ei rajoiteta.
10. päätetään seuran jäsenten ja heidän vieraidensa saaliskiintiöistä
Johtokunnan esitys: Jänis ja pyy ei rajoitusta, yksi metso ja 7 teertä. Majava, metsäkauris ja villisika ovat metsästettävissä, ilves ja karhu metsästetään erillisenä porukkana. Vieraiden saalis kuluttaa isännän kiintiötä.
11. päätetään metsästyskauden metsästyssäännöistä
Johtokunnan esitys: Metsästyslaki ja hyvät tavat.

12. päätetään rauhoitusalueista, lajikohtaisista rauhoituksista ja rajoituksista sekä muista mahdollisesti tarvittavista suojelutoimista
Johtokunnan esitys: Koppelo rauhoitetaan. Erillisiä rauhoitusalueita ei määritellä, koska seuran alueen sisällä on runsaasti alueita, joille ei ole vuokrattu pienriistan metsästysoikeutta.
13. Hirvijahdin teurastusjärjestelyt tulevalla jahtikaudella
14. Tiedotusasiat
a. Uusien (koe)jäsenten esittely
b. Hirvilupatilanne
c. Nettikarttasovelluksen päivitystilanne
d. Muut tiedotus- / keskusteluasiat

15. Kokouksen päättäminen

terveisin sihteeri.

Karaoketanssit seurantalolla lauantaina 19. heinäkuuta

Seurantalolla järjestetään viimevuotiseen malliin karaoketanssit la 19.7 klo 20 alkaen seuran huvijaoston (Seppo Kiiskinen) toimesta.
Karaoken ohessa tarjolla on mm. virvokkeita ja lettuja.

Tervetuloa joukolla mukaan nauttimaan maisemasta, musiikista ja hyvästä seurasta.

Sepon puolesta sihteeri.