Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2014

Vuosikokouksen 2014 ja johtokunnan järjestäytymiskokouksen päätöksiä

Vuosikokous pidettiin lauantaina 15.2.2014 Seurantalolla Erkki Kiiskisen johtamana 24 osanottajan voimin. Kokous hyväksyi vuoden 2013 toiminnan ja taloudenpidon sekä johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion kuluvalle vuodelle.  Yksityiskohtaiset kokousmateriaalit löytyvät seuran nettisivuilta alustavan pöytäkirjan kera.

Seuran puheenjohtajaksi valittiin toimintavuodelle 2013 Veijo Ärvas. Erovuorossa olleet Tuomo Toivanen ja Lauri Julkunen valittiin uudelleen johtokuntaan seuraavan 2 vuoden jaksolle. Pauli Torvinen ja Esko Tuomainen valittiin johtokunnan työstä irtaantuvien Seppo ja Risto Kiiskisen tilalle.  Edellisvuonna valitut Kaarlo Kiiskinen ja Simo Saastamoinen jatkavat johtokunnassa myös toimintakauden 2014.

Maanvuokraus- ja huvijaosta johtaa Seppo Kiiskinen, hirvijaosta Veijo Ärvas ja kenneljaosta Ari Keronen. Toiminnantarkastajiksi valittiin edellisvuoden tapaan Antti Toivanen ja Eero Kiiskinen. Petoyhdysmiehinä toimivat Ari Keronen ja Seppo Pehkonen.

Seuralle valittujen toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät vastuunkantajia -sivulta.

Päätettiin, että Erkki Kiiskinen edustaa seuraa Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin kokouksissa seuran valtakirjalla. Ari Keronen valtuutettiin osallistumaan Suomen Kennelliiton Pohjois-Karjalan piirin kokoukseen seuran edustajana.

Hirvilupien osalta talvikokous linjasi haettavaksi minimissään 10 lupaa, jota myös päätettiin hakea vuosikokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä johtokunnan järjestäytymiskokouksessa.  Johtokunnan kokouksessa hyväksyttiin varsinaisiksi jäseniksi koejäsenet Tomi Meriläinen ja Arja Tuomainen sekä uusiksi koejäseniksi Jaakko Pesonen ja Lauri Kähkönen.

Jäsenmaksuksi jäsenille ja koejäsenille päätettiin edellisvuoden mukaisesti 50 €. Liittymismaksu 300 euroa laskutetaan erikseen koejäsenyyden jälkeen varsinaiseksi jäseneksi siirryttäessä. Suoritathan maksusi toukokuun loppuun mennessä, mieluummin vaikka heti, jottei se unohdu. Seuran pankkiyhteystiedot ovat seuraavat:

Tilinumero IBAN FI16 5343 0720 0926 05
BIC OKOYFIHH

 

Tulevia tapahtumia:

Seurantalon talkoot kesäkuun alkupuolella (tarkempi kutsu tekstiviestillä)

Kesätapahtuma Seurantalolla heinäkuussa

Seuran sääntömääräinen kesäkokous sunnuntaina 3.8.2014 klo 15.00 Seurantalolla

Hirvijahti alkaa lauantaina 11.10.2014 klo 7.00.

 t. sihteeri.