Arkistot kuukauden mukaan: elokuu 2013

Kesäkokouksen päätökset

Puheenjohtaja avasi kesäkokouksen kerraten lyhyesti kevään hirvilupien hakemiseen liittyvät taustat, maisematanssien järjestelyt sekä ajatukset seurantalon kehittämiseksi. Puheenjohtaja totesi luvatun kahden vuoden pestin olevan nyt päättymässä ja toivoi jäsenistön pohtivan sopivaa kehittämishenkistä uutta puheenjohtajaa talvikokouksen valittavaksi.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Seppo Kiiskinen ja sihteeriksi Simo Saastamoinen. Kokouksessa oli 28 seuran jäsentä läsnä.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Keronen ja Seppo Pehkonen.

Todettiin seuran jäsenmääräksi yhteensä 75 jäsentä ja koejäsentä.

Päätettiin vieraiden oikeudesta metsästää seuran alueella siten, että vieraskortti maksaa 10€ / vuorokausi / hlö seuran jäsenen seurueessa. Vieraskorttien määrää ei rajoiteta. Lisäksi päätettiin, että haukkukokeisiin osallistujat maksavat myös vierasmaksun ja alaikäiset lapset voivat metsästää valvojansa mukana ilman vieraskorttimaksua (valvojan oltava jäsen tai valvoja metsästää vieraskortilla).

Kiintiöiksi päätettiin: Jänis ja pyy ei rajoitusta, yksi metso ja viisi teertä. Majava, metsäkauris ja villisika ovat metsästettävissä, ilves ja karhu metsästetään erillisenä porukkana. Vieraiden saalis kuluttaa isännän kiintiötä. Koppelo rauhoitetaan. Erillisiä rauhoitusalueita ei määritellä, koska seuran alueen sisällä on runsaasti alueita, joille ei ole vuokrattu pienriistan metsästysoikeutta.

Koska seuran talkootyöt kohdistuvat pienelle joukolle seuran jäseniä, johtokunnalle oli esitetty 30 € talkoomaksun käyttöönottoa siten, että maksulla voisi ”suorittaa” n. 4 tuntia vastaavan talkootyöpanoksen seuralle. Päätettiin, että 30 euron talkoomaksu vapaaehtoiselta pohjalta korvaa yhden talkoopäivän seuran jäsenen osalta.

Uudet koejäsenet Tomi Meriläinen ja Arja Tuomainen esittäytyivät seuran jäsenistölle kokouksessa.

Hirvilupien osalta todettiin, että seura sai hakemansa 8 lupaa Lieksan RHY:n puoltamana. Todettiin prosessin menneen nyt jouhevasti.

Tainionvaaran ampumarata tarvitsee rahoitusta lyijyjätteen keräämistä varten. Rata on lähestynyt paikallisia metsästysseuroja ehdotuksella 5 euron jäsenkohtaisesta ampumaratamaksusta. Asiaan palattaneen ensivuoden puolella.

Seuran puheenjohtaja ja majavastaava vaihtuvat ensivuonna eivätkä nykyiset henkilöt jatka ensi vuonna tehtävissään. Täten jäsenistön tulee pohtia sopivat korvaavat henkilöt talvikokouksen valittaviksi.

Pöytäkirja löytyy jäsensivuilta.

t sihteeri.