Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2013

Seuran vuosikokouksen päätöksiä

Seuran vuosikokous pidettiin helmikuun 23. päivänä Seurantalolla 24 jäsenen voimin. Puhetta johti Erkki Kiiskinen ja kokouksen sihteeriksi valittiin Simo Saastamoinen.

Käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat tiivistettynä seuraavasti:

Esteltiin toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto toimintavuodelta 2012 ja päätettiin hyväksyä tilit, vahvistaa tilinpäätös sekä myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. Toimintavuoden 2012 tilinpäätösmateriaalit ovat nähtävissä Jäsensivuilla.

Seppo Kiiskinen valittiin seuran puheenjohtajaksi ja johtokunnan erovuoroiset jäsenet Kaarlo Kiiskinen ja Simo Saastamoinen valittiin jatkamaan edelleen johtokunnassa. Toiminnantarkastajiksi valittiin Antti Toivanen ja Eero Kiiskinen sekä varalle Martti Louhelainen ja Paavo Kotilainen.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintavuodelle 2013, myös nämä dokumentit ovat nähtävillä Jäsensivuilla.

Päätettiin pitää jäsenmaksut entisellään eli 50 € jäsenmaksuksi ja 300 € liittymismaksuksi.

Einari Vottonen on ilmoittautunut irtaantuvansa seuran toiminnasta korkean ikänsä vuoksi. Seuran vuosikokous päätti kiittää Einaria seuran hyväksi tehdystä työstä.

Jaosten osalta päätettiin seuraavaa:

Veijo Ärväs valittiin hirvijaoston vetäjäksi.
Ari Keronen valittiin kenneljaoston vetäjäksi.
Seppo Kiiskinen valittiin jaoston vetäjäksi.
Esko Nykänen valittiin jaoston vetäjäksi.
Maanvuokrausjaoksen osalta valittiin Pertti Kiiskinen vetäjäksi sekä Seppo, Kaarlo ja Erkki Kiiskinen hänen aisaparikseen.

Käsiteltiin Risto Kiiskisen laatima Seurantalon työsuunnitelma, joka hyväksyttiin toimeenpantavaksi Riston johdolla.

Päätettiin valtuuttaa Pertti Kiiskinen ja Erkki Kiiskinen osallistumaan seuran edustajina Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin kokoukseen. Ari Keronen valtuuttiin osallistumaan Suomen Kennelliiton Pohjois-Karjalan piirin kokoukseen, mikäli jäsenyys tulee voimaan ennen kokousta.

Hyväksyttiin jahtipaikat.fi nettikarttasovelluksen käyttöönotto seuran jäsenistölle maanvuokrauksen ja metsästyksen helpottamiseksi.
Hyväksyttiin Seurantalon varavuodehankinnoissa eteneminen, jotta tilan käyttö myös yöpymisiin mahdollistuu paremmin.

Seppo kertoi hirvien lentolaskentahankkeen taustat. Päätettiin osallistua laskentaan.

Hirvijahdin aloituspäiväksi sovittiin 12.10.2013 klo 7.00.

Kokouspöytäkirja löytyy Jäsensivuilta kokonaisuudessaan.

t.sihteeri.